начало » Новини
21.06.2010
Кметът на Община Враца д-р Костадин Шахов съобщи пред медиите, че според Проекта за изменение на Закона за държавния бюджет се предвижда да бъдат наложени рестрикции по отношение на субсидиите за общините

     На днешната пресконференция „На кафе с Кмета” д-р Костадин Шахов съобщи пред медиите, че според Проекта за изменение на Закона за държавния бюджет се предвижда да бъдат наложени рестрикции по отношение на субсидиите за общините, които за Община Враца се очаква да бъдат редуцирани с около 270 хиляди лева. Предстои обсъждане на мерките, които Общинска администрация предстои да предприеме с цел да се достигне до оптимален работещ вариант, за да бъдат избегнати съкращения.
     Проектът „Подобряване на градската среда в община Враца”, предвиждащ изграждане на 30 детски площадки, велосипедни алеи, велоатракцион и парк до училище „Н. Войводов’, не е одобрен за финансиране по ОП „Регионално развитие”. Община Враца ще подаде жалба за преразглеждане на решението, тъй като мотивите за отхвърляне на кандидатурата на Община Враца са уклончиви и неясни, сподели Кметът.
     Община Враца е получила второто междинно плащане в размер на 1 367 000 по проект „ Създаване и гарантиране на висококачествени обществени места чрез комплексно обновяване на част от образователната инфраструктура на Община Враца” по ОП „Регионално развитие”, сподели Д-р Шахов. Милион и сто хиляди лева от изплатената сума са отишли за погасяване на заема, отпуснат на общината от ФЛАГ. Подготвя се документацията по окончателното плащане, като крайният срок за изпълнение на проекта е 16 юли 2010 г. След проверка за качеството на изпълнение на проекта, назначена от Министерство на регионалното развитие, констатираните нередности са отстранени.
     Кметът на Община Враца д-р Костадин Шахов съобщи, че предстои откриване на процедура за избор на фирма – изпълнител за осъществяване на ремонтни дейности по четвъртокласната пътна мрежа. Предвидените за целта средства са в размер на 220 хиляди лева, със съфинансиране от държавния бюджет. Освен това стартира процедура за избор на изпълнител за изграждане на клетка 2.1 по проекта за Регионалното депо за твърди битови отпадъци „Враца-Мездра”.
     На 01. 06. 2010 г Община Враца е внесла за одобрение проект „Развитие на устойчив туризъм в община Враца” - „Леденика – туризъм без сезони”. по Оперативна програма за регионално развитие. Зам.-Кметът по финанси и икономически въпроси на Община Враца – г-жа Ани Василева направи презентация, в която бяха представени идеите за изграждане на развлекателен парк „ Леденика”. Проектът включва и ремонт на лифта, както и на лифтовите станции. Очаква се отговор да бъде получен в рамките на два месеца от внасянето на проекта. Заложените средства за изпълнението на проекта са в размер на 6 милиона лева.

Евгения Петкова