начало » Новини
21.06.2010
Съобщение от Министерството на околната среда и водите, Басейнова дирекция за управление на водите, Дунавски район с център Плевен

Съобщение съгласно чл.62а, ал.2 от Закона за водите