начало » Новини
24.06.2010
Община Враца уведомява собствениците на домашни кучета, че от 28.06.2010 г. експерти на Общината, съвместно със служители на Общински Инспекторат и РУ „Полиция”, започват масови проверки за наличието на регистрация на домашните кучета

В съответствие с приетите наредби от Общински съвет, удълженият срок за регистрация на нерегистрираните домашни любимци изтича на 25 юни 2010 г. След този срок на собствениците на нерегистрирани кучета ще бъдат наложени санкции в размер от 50 лв. до 250 лв. на основание чл. 17, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Враца.
Община Враца припомня, че всеки собственик на куче е длъжен в тримесечен срок от придобиването или раждането му да подаде заявление в Общината и да му извади ветеринарно – медицински паспорт.
Умоляват се гражданите, разхождащи своите домашни любимци, да носят със себе си имунизационен паспорт на кучето, документ, удостоверяващ регистрацията му или обозначителния знак за кучето, получен при регистрацията му в Община Враца.

Евгения Петкова