начало » Новини
28.06.2010
Неработеща светофарна уредба на бул. "Хр. Ботев", Враца

В настоящия момент „БКС –ВРАЦА” ЕООД, като изпълнител на договор с Община Враца за ремонт и поддържане на светофарните уредби, извършва дейности по отстраняване на авария - неработещи 2 бр. пешеходни секции. Ремонтните дейности включват изкоп и полагане на тръби за подмяна на кабел, подмяна на 3 бр. платки, възстановяване на тротоарната настилка.
За окончателно отстраняване на повредата е необходимо изключване на всички секции на светофарната уредба, което ще се извърши на 03.07.2010 г. от 8,00 до 17.00 ч. /в неработен ден с цел недопускане затрудняване организацията движението на МПС в едно от най-натоварените кръстовища/.

Евгения Петкова