начало » Новини
28.06.2010
Община Враца модернизира образователната инфраструктура чрез проект по Оперативна програма „Регионално развитие”

    Община Враца изпълни договор BG161PO001/1.1-01/2007/002 за реализирането на проект „Създаване и гарантиране на висококачествени обществени места чрез комплексно обновяване на част от образователната инфраструктура на Община Враца”. Той е на стойност 5,9 млн. лв. и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Целевите групи, към които е насочен проекта са учениците, децата, педагогическия и непедагогическия персонал на: СОУ „Никола Войводов” – Враца /НУ „Любен Каравелов” и ПГ „Цвета Кръстенякова”/, НУ „Иван Вазов” – Враца, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – Враца, СОУ „Козма Тричков” – Враца, СОУ „Васил Кънчов” – Враца, Езикова гимназия „Йоан Екзарх” – Враца, Спортно училище „Св.Климент Охридски” – Враца, Природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов” – Враца, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – с.Девене, Целодневни детски градини  № 13, № 14 и № 17 и Детска ясла № 6  – Враца. Те обхващат общо 5735 души, от които 458 – педагогически персонал, 143 – не педагогически персонал, 4642 – ученици и 492 – деца в детските ясли и градини. Чрез осъществени ремонти са обновени класни стаи и коридори, учебни кабинети и работилници, физкултурни салони и спортни площадки. Направена е хидроизолация на покриви, старата амортизирана дървена дограма е сменена с AL и PVC дограма. В СОУ „Никола Войводов”, НУ „Иван Вазов” и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”  са реализирани цялостни мерки за енергоспестяване – топлоизолация, внедряване на системи за автоматично управление на топлоснабдяването. Осъществени са енергийни одити на четири училища и четири детски заведения. Чрез изграждане на рампи в шест образователни институции е подобрен достъпа на лица с увреждания. Училищата и детските градини получиха оборудване, което създава условия за усъвършенстване на учебния процес. ЦДГ № 13, ЦДГ № 14 и ЦДГ № 17 – Враца получиха компютър, копирна  машина и CD плейър.  На СОУ „Никола Войводов”, НУ„Иван Вазов”,ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Враца, СОУ „Козма Тричков”, СОУ „Васил Кънчов”, Езикова гимназия „Йоан Екзарх”, Спортно училище „Св. Климент Охридски”, Природоматематическа гимназия „Акад. Ив. Ценов” и ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с.Девене бяха доставени копирни машини, CD плейъри, лаптопи и мултимедии. СОУ „Никола Войводов”, НУ „Иван Вазов”, Езикова гимназия „Йоан Екзарх”, Спортно училище „Св. Климент Охридски” и Природоматематическа гимназия  „Акад. Ив. Ценов” модернизираха компютърните си кабинети с нова техника. Учениците от СОУ „Никола Войводов”, НУ „Иван Вазов”, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Враца и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с.Девене вече рисуват върху функционални маси-стативи. В Езиковата гимназия получиха оборудване, което обогатява възможностите за клубна дейност. В Природоматематическа гимназия доставените микроскоп, дестилатор, циркуляр, везни и комплекти за лабораторни упражнения позволяват учениците да навлязат по-задълбочено в света на науката. Учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Враца се радват на нови гимнастически уреди, а за децата от ЦДГ № 13 готвят още по-вкусно с новата двукамерна пекарна.
    Изпълнението на проекта има трайно въздействие върху всички, които учат и работят в обновените и модернизирани образователни институции. Създадената естетична и съвременна среда за обучение се отразява благоприятно на мотивацията на учениците и на педагогическия персонал и допринася за разнообразяване на методите на преподаване. Учебните заведения предлагат равностойни условия, независимо от това дали се намират в централната градска част или в жилищен квартал.
    Осигуряването на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура директно е свързано с развитието на устойчиви градски ареали. Чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. привлекателността на община Враца се повишава и реално изпълнението на проекта се отразява благотворно и стимулиращо за развитието на региона и на цялото население на общината.