начало » Новини
13.07.2010
Във връзка с приетата актуализация на държавния бюджет на Република България за 2010 година,

според която средствата за работни заплати на Общинска администрация - Враца са редуцирани с 11.5 %, днес кметът на Община Враца д-р Костадин Шахов предложи на своите служители като временна антикризисна мярка да излязат в неплатен отпуск по 5 дни, съответно за м. юли и м. август, до приемането на актуализацията на бюджета на Община Враца за 2010 год. и преструктурирането на Общинска администрация – Враца.

Подобна мярка е приета за удачна в редица общини и бюджетни организации в страната.

 

Евгения Петкова

13. 07. 2010 г.