начало » Новини
20.07.2010
Днес, 20 юли 2010 г., от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Враца се проведе „Ден на кмета”, на който присъстваха кметовете на кметства и кметските наместници от община Враца

Днес, 20 юли 2010 г., от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Враца се проведе „Ден на кмета”, на който присъстваха кметовете на кметства и кметските наместници от община Враца

Нямаше представители на селата Лютаджик, Мало Пещене, Нефела, Чирен и Три Кладенци. На срещата присъстваха и секретарят на Община Враца Пламен Кръстев, зам.–кметът по финанси, бюджет и оперативни програми Ани Василева и зам.–кметът по устройство на територията, строителство и общинска собственост инж. Петя Аврамова.

Кметовете и наместниците представиха писмените си отчети за дейността през първото полугодие на 2010г. и споделиха наболели проблеми, с които се сблъскват в работата си. Като основен проблем повечето от тях посочиха остарялата водопреносна мрежа. В резултат на множеството аварии се разкопават улици, които не са своевременно възстановени от „ВиК” ООД. Във връзка с това бе решено със заповед на кмета на община Враца да бъде сформирана комисия, която по график да обходи селата от следващата седмица, за да провери на място състоянието на улиците, където е имало извършени изкопни работи и дружеството не е възстановило пътната настилка. След това комисията ще представи резултатите от извършените проверки на организирана за целта среща с ръководството на „ВиК” ООД – Враца, на която ще присъстват кметът на Община Враца д-р Костадин Шахов, инж. Петя Аврамова и кметовете на кметства.

Като друг общ проблем бе отчетен малкият брой работници, отпуснати на кметствата по Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост – 2010г”. Повечето хора, работещи в момента по селата са на социална издръжка и трябва да работят 14 дена, за да получат помощите си. Кметовете поискаха и да им бъдат отпуснати повече контейнери и кофи за събиране на смет.

  

Беше предложено на кметовете и секретарите на кметства да последват примера на Общинска администрация – Враца и като антикризисна мярка да излязат в неплатен петдневен отпуск. Повечето от присъстващите подкрепиха идеята.