начало » Новини
21.07.2010
Удължен е срока за подаване на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на сграда и сепарираща инсталация към Регионално депо за твърди битови отпадъци от Община Враца и Община Мездра”

Във връзка с постъпили множество искания по чл. 65, ал. 2, т. 2 от ЗОП с решение № 1875/21.07.2010 г. е удължен срока за подаване на оферти до 02.08.2010 г. – 12.00 ч.
Отваряне на офертите в 13.00 ч. на 02.08.2010 г.

 

Д-Р КОСТАДИН ШАХОВ 

Кмет на Община Враца