Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
30.07.2010
Община Враца уведомява гражданите, че на основание заповед № 935/22.07.2010 г. на кмета на Община Враца,

неправомерно поставените рекламни, информационни, монументално – декоративни елементи и некролози върху недвижими имоти, спирки на обществения транспорт и стълбовете на тролейбусната мрежа трябва да бъдат отстранени в срок от 3 (три) дни, и напомня, че при неспазване на срока ще бъдат приложени разпоредбите на раздел Девети: Контрол и санкции на Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Враца.