Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
11.08.2010
На 10.08.2010 г. в 17,00 часа изтече крайния срок за подаване на оферти за изпълнение на услуга свързана с обслужването на ветераните от войната,военноинвалидите и военнопострадалите ,живеещи на

територията на Община Враца ,съобразно изискванията на Закона за
военноинвалидите и военнопострадалите.
Подадена е 1 оферта от ЕТ”Маргарита Бончева”.След изтичане на срока за
договор за фармацевтично обслужване с Аптека”Ча Екстемпоре”-Враца , на
01.09.2010 година ще бъде сключен такъв с ЕТ”Маргарита Бончева”.