начало » Новини


11.12.2010
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
На 9 и 10.12.2010г. в залата на Превантивно-информационен център МКБППМН – Община Враца организира и проведе  тренинг- обучение на педагогически съветници, обществени възпитатели, възпитатели и секретари ...


11.12.2010
Кметът на Община Враца – д-р Костадин Шахов заедно с най –нетърпеливите малчугани запалиха празничните светлини на коледната елха.
Актьорите на театър „Пионер” събраха пред сградата на общината гражданите, желаещи да получат доза празнично настроение в безснежната вечер. „Нека частица от небесната светлина огрее всеки един от нас ...


10.12.2010
Извънредно заседание на Общински съвет – Враца на 10 декември 2010 г.
1. Промяна фирмата на „Специализирана болница за пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца” ЕООД (СБПФЗ) в „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца” ЕООД (СБАЛПФЗ)   Докладва: ...


10.12.2010
Днес, по повод запалване на светлините на коледната елха, в градската концертна зала ще се проведе Концерт на децата от детските градини и Коледен благотворителен базар за картички.
Н. Гетова МДПВО Община Враца ...


10.12.2010
Кметът на Община Враца д-р Костадин Шахов присъства на инициираната от областния управител на Област Враца-г-жа Пепа Владимирова среща с омбудсмана на Република България – г-н Константин Пенчев.
Посещението на омбудсмана е по повод откриване на приемна за гражданите на област Враца, които могат да подават жалби и сигнали, в които са изложени оплакванията и са посочени правата, които са нарушени.   Н. ...


10.12.2010
Обществен съвет ще работи за решаване на проблемите в село Вировско, Община Враца.
Само два месеца след проведените частични избори за кмет се проведе общоселско събрание, което създаде нова структура за контрол и управление. Местните жители избраха свой орган, който ще подпомага дейността ...


10.12.2010
На 09.12.2010 г. Кмета на община Враца д-р Костадин Шахов проведе прием с жителите на селата Чирен, Девене и Три кладенци.
Присъстваха представители на РУП – Враца, Дирекция „Бюро по труда” - Враца, Дирекция „Социално подпомагане” - Враца, Общинска служба „Земеделие” - Враца,  „ВиК” OOД  - Враца и общопрактикуващите лекари, ...


10.12.2010
Зам.кметът по социални и хуманитарни дейности – д-р Михаил Шарков и председателят на Общински съвет – Враца –г-жа Малина Николова, заедно с експерти от общинска администрация проведоха публично обсъждане
за участие в Проект за Социално включване на МТСП, под-проект на Община Враца „СТИМУЛ-Социални,трайно интегрирани ,местни услуги за личността”. На срещата присъстваха директори на детските заведения ...


10.12.2010
На 07.12.2010 г. Кмета на община Враца д-р Шахов проведе прием с жителите на селата Чирен, Девене и Три кладенци.
Присъстваха представители на РУП – Враца, Дирекция „Бюро по труда” - Враца, Дирекция „Социално подпомагане” - Враца, Общинска служба „Земеделие” - Враца,  „ВиК” OOД  - Враца и общо практикуващите лекари, ...


09.12.2010
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА НА 7 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА НА 7 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541