начало » Новини


29.11.2010
ПРИКЛЮЧИ ПОДБОРА НА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ ПО ПРОЕКТ НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
            Във връзка с изпълнението на проект „Подкрепа за достоен живот” за първия етап на приемането на заявления от кандидати да ползват социалната услуга „Личен асистент” и от кандидати да работят ...


26.11.2010
На 29 ноември от 10.30 ч. в къща “Баба Илийца” в с. Челопек ще се проведат поредните “Уроци по родолюбие” с ученици от осмите класове на СОУ “Васил Кънчов” Враца,
на които ще  бъдат представени две теми: “От хурката и вретеното до тъкачния стан” и “На чаша балкански чай”. Посещенията се организират от МК “Ботев път” като на всички училища в Община Враца са изпратени ...


26.11.2010
Кметът на Община Враца –д-р Костадин Шахов проведе третия поред изнесен приемен ден със жителите на малки населени места. Този път той посети селата Лиляче, Власатица и Бели Извор.
Хората, които искаха лично да се срещнат с Кмета на Общината се оказаха много и този път. Те открито споделиха пред него дългогодишните си проблеми свързани с  инфраструктурата в населените места, качеството ...


26.11.2010
„Наблюдавано жилище” е форма на социална услуга в общността, която се предоставя от Община Враца за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция за деца
и им предстои да водят независим начин на живот,подкрепен от екип от професионалисти. В „Наблюдавано жилище” се приемат младежи навършили 18 г.,които напускат специализирани институции,както и младежи ...


26.11.2010
Поради разрушаване на голяма част от предпазния парапет на моста в района на затвора през 2010г. се наложи извършване на спешен ремонт.
Ремонта се състои в укрепване устоите на моста, ремонт на част от парапета и изграждане на нов парапет на участъка, в който беше унищожен. Строително-ремонтните работи са извършени аварийно в изключително ...


24.11.2010
На 23 ноември 2010г. се проведе редовно заседание на Комисията за детето при следния дневен ред
1.Представяне на информация за работата на междуведомствен мултидисциплинарен екип за работа с деца, жертва на насилие и при кризисна интервенция. 2.Сформиране на работна група за изготвяне на Общинска ...


24.11.2010
Днес в с. Девене се проведе общоселско събрание по повод проблеми с водоснабдяването на селото,
                      на  срещата присъстваха:  Кмета на Община Враца д-р Костадин Шахов, Секретаря на Община Враца – г-н Пламен Кръстев и г-н Тихомир Поповски – началник район ВиК – Враца. От ...


24.11.2010
На 23 ноември 2010г. по утвърден график се проведе прием на кмета на Община Враца д-р Костадин Шахов в с. Баница, с. Оходен и с. Мраморен
На срещата с д-р Шахов жителите на с. Баница поставиха въпроси свързани с нефункциониращата баня на селото, за която има необходимост от въглища. Бяха поставени и редица проблеми относно отпускането на ...


23.11.2010
На 22 ноември 2010г. в заседателната зала на Община Враца се проведе традиционния Ден на кмета с кметовете на населени места, кметски наместници и пълномощници на територията на община Враца при следния дневен ред
1.Разясняване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2.Проблеми по пътното поддържане и снегопочистване 3.Водене на отчета на резервистите.   По т. 1 г-жа Маргарита Ангелова – Директор ...


23.11.2010
Среща с обучените класни ръководители и учители по проект „Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора в България” се проведе вчера в заседателната зала на Община Враца.
На срещата гост-водеща беше г-жа Юлия Попова – един от авторите на представеното ръководство за класни ръководители „Да се учим да живеем заедно”. Изданието е в рамките на проект BUL 1R205/BUL1R303 „Подобряване ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541