Сигнали за корупция
С лице към хората
начало

Камисия за защита от дискриминацияАнета Тинчева

Старши експерт "Дирекция СА"

3000 гр. Враца, България

ул. "Софрони Врачански" № 6

тел.: (092) 620 185; факс: (092) 620 185

моб.: 0892 200 608

e-mail: vratsa.kzd@kzd.bg

www.kzd-nondiscrimination.com