начало

         УЧИТЕЛ
         ПИСАТЕЛ
         ЖУРНАЛИСТ
         ОБЩЕСТВЕНИК
         ДЪРЖАВНИК
         ЧИТАЛИЩЕН ДЕЯТЕЛ
         ИСТОРИК
         АРХЕОЛОГ
         ЕТНОГРАФ
         НАРОДОПСИХОЛОГ
         ДЕМОГРАФ
         ГЕОГРАФ
         КАРТОГРАФ

 


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,
Община Враца и ръководството и учениците на СОУ „Васил Кънчов” – Враца, се обръщат към вас с призив да се включите в осъществяването на една благородна и патриотична идея – инициативата за изграждане паметник на видния врачански общественик, политик, писател и публицист Васил Кънчов. Това е начин да изразим уважението си и достойно признание за една личност, която защитава непреклонно през целия си живот националната кауза.
Инициативният комитет от историци, журналисти, учители,  представители на бизнеса, ученици, общественици и др. е създаден през 2008 г.     През същата година с решение на ОбС Враца е определено мястото, където ще бъде поставен паметника – градинката на пл. „Руски”. През 2010 г. е открита дарителска сметка за набиране на средства. Ангажиран е творчески екип – скулпторът Цено Ценов и арх. Иван Велев, които вече работят по проекта. Голямо значение има фактът, че г-н Михаил Петков – собственик на „Булнед” и „Борса имоти” (две от големите фирми във Враца), е изразил готовност да дари материала, от който ще бъде изработен паметникът – гранит.
Учениците и учителите от СОУ „Васил Кънчов”организират популяризирането на идеята и участват активно в набирането на средства. За съжаление усилията на всички, ангажирани с тази дейност, не дават очаквания резултат и постъпленията в дарителската сметка са недостатъчни. За цялостното изграждане на паметника и за оформяне на пространството около него са необходими приблизително 50 500 лева, с които ИК не разполага, но вярва, че ще успее да реализира това благородно и патриотично дело в рамките на планирания срок.
Призоваваме всеки от вас да се включи в тази инициатива! Нашата цел е да ви убедим да научите повече за Васил Кънчов и тогава вие ще участвате в изграждането на паметника! Вашето дарение може да направите в откритите дарителски сметки BG74 BUIB78901025736800 - в BG лева, „Стопанска и инвестиционна банка”АД и BG02IABG74945002365700 – в BG лева, ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК, както и в СОУ „Васил Кънчов” - Враца.

ДА ИЗГРАДИМ ПАМЕТНИК НА ЕДИН ДОСТОЕН БЪЛГАРИН - ВАСИЛ КЪНЧОВ!