Сигнали за корупция
С лице към хората
начало

На основание чл. 41, ал.2 и ал.3 от Правилника за символите и наградите на Община Враца  в срок до края на месец април  граждани, организации и институции, работещи в съответните области, структури на гражданското общество и общински съветници могат да депозират своите предложения за удостояване със званието Почетен гражданин на Враца и  „Наградата на Враца” до Комисията за разглеждане на предложенията за удостояване със званието Почетен гражданин на Враца за 2011 г. и за „Наградата на Враца”  към Общински съвет-Враца, избрана с Решение№920/24.03.2011 г. на Общински съвет-Враца.
Предложенията трябва да съдържат изчерпателна мотивировка и аргументация, съгласно чл.41, ал.1 от Правилника за символите и наградите на Община Враца.

Кмет на Община Враца
д-р Костадин Шахов