начало

Уважаеми съграждани, до 30 април може да подадете своите номинациите за носителите на званието „Почетен гражданин на Враца” и „Наградата на Враца” за 2013 г. Издигането на кандидатурите може да бъде направено от институции, сдружения, организации и граждани. Със званието „Почетен гражданин” се удостояват физически лица с изключителни заслуги и особен принос в областта на хуманитарните дейности, обществено-политическия, стопанския, социалния, културния и спортен живот на града. „Наградата на Враца” е ежегодна и с нея се удостояват творци, дейци, общественици, творчески екипи и организации, работещи в сферата на изкуството, културата, образованието и науката, икономиката, здравеопазването, спорта, медиите, социалната сфера и обществения живот за значителния им принос и активна дейност за издигане авторитета на Враца. Номинациите се приемат в сградата на общинска администрация, в Центъра за административно обслужване - на гише „Общо деловодство”. Предложенията са адресирани до Общински съвет – Враца. Центърът за административно обслужване се намира на адрес ул. „Стефанаки Савов” № 6 и е с работното време от 8.00 ч. до 18.00 ч. без прекъсване.

 

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”