Сигнали за корупция
С лице към хората
начало

АНКЕТА 

      за проучване нагласите на населението в община Враца, което ще бъде обслужвано от инсталация за компостиране, като елемент от разделното събиране на биоразградимите отпадъци,

       за проучване нагласите на населението към употребата на компост от отпадъци,

      за проучване степента на осведоменост на населението за нуждите от осигуряване на необходимите количества зелени отпадъци за целите на компостирането. 

 

Анкетната карта изтеглете от тук.

 

Важно! Попълнената анкетна карта изпращайте на имейл:   anketakompost@vratza.bg