начало

Заповед № 1167 / 24.04.2020 г. за заличаване на адресната регистрация на лица

Заповед № 982 / 29.05.2020 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

Заповед № 642 / 14.04.2020 г. за заличаване на адресната регистрация на лица

Заповед № 616 / 09.04.2020 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Кирил Ананиев – Министър на здравеопазването относно въведени противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 г.

Заповед № 390 / 04.03.2020 г. за заличаване на адресната регистрация на лице

Заповед № 156 / 27.01.2020 г. за заличаване на адресната регистрация на лице

Обявление изх. №202/24.01.2020 г. на Община Враца

Заповед № 92 / 16.01.2020 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

Заповед №33 / 07.01.2020 г. за заличаване на адресната регистрация на лице

Заповед № 4 / 02.01.2020 г. за определяне на комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес на територията на с. Бели извор.

Заповед № 2153 / 17.12.2019 г. за определяне на комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес на територията на гр. Враца.

Заповед № 2109 от 06.12.2019 г. относно контрола върху търговията, транспортирането, съхранението и употребата на взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Община Враца

Заповед № 2077 / 03.12.2019 г. за заличаване на адресната регистрация на лица

Заповед № 2056 / 25.11.2019 г. за определяне на комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес на територията на с. Лиляче.

УВЕДОМЛЕНИЕ за подмяна на лични документи на лицето Г. А. Т.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ във връзка с приемане на проект на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Враца

УВЕДОМЛЕНИЕ до Г. Т. Т. Относно: пресъставяне на акт за граждански акт.

УВЕДОМЛЕНИЕ до ДОНКА М. БЕНЧЕВА

Заповед № 1320 / 13.08.2019 г. за заличаване на адресната регистрация на лица

Заповед № 1539 / 20.09.2019 г. за заличаване на адресната регистрация на лица

О Б Я В А ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ КЪМ ОБЩИНА ВРАЦА.

 

Писмо изх.№9100-90927.08.2018 год. относно: Откриване на производство по издаване на общ административен акт.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

О Б Я В А ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ КЪМ ОБЩИНА ВРАЦА

Поради извършващата се реконструкция на Телефонната централа в Община Враца, Ви уведомяваме, че временно контакт ще се осъществява на следните телефони:

092/62 25 86 – Горещ телефон за сигнали на граждани;
092/66 31 22 – Секретар на Община Враца;
092/62 21 95 – Отдел „Гражданско състояние”;
092/62 03 18 – Дирекция „Местни данъци и такси”.

 електронна поща obshtinavr@b-trust.org.


Община Враца се извинява за причиненото неудобство.

 ПОКАНА ОТ ОБЩИНА ВРАЦА

Към потенциален инвеститор за изграждането на Административно-търговски център в УПИ II 181, кв.1, ЦГЧ, с идентификатор 12259.1020.181, по плана на гр.Враца.

ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ” – ВРАЦА 

Спортен к-с ”Хр.Ботев, тел. 092/62-72-63;

 

РАЗПИСАНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА АТРАКЦИОННО ВЛАКЧЕ    

 

 

Съобщение на община Враца за парк Руски

1-9    2-9    3-9    4-9    5-9    6-9    7-9    8-9

 * * * * *

Община Враца уведомява жителите и гостите на града, че от 1 август 2017 г. са в сила нови условия за пътуване на граждани с превозните средства на „Тролейбусен транспорт– Враца“ ЕООД, съгласно приети с Решение № 501 по Протокол № 36/27.06.2017 г. на Общински съвет – Враца изменения и допълнения в НАРЕДБА ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ С ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СОБСТВЕНОСТ НА „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ – ВРАЦА” ЕООД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА

 * * * * *

     Актуална информация за предстоящи планови ремонти и прекъсване на електроподаването на територията на община Враца

 

ЧЕЗ ще присъединява нови обекти в област Враца през нощта през периода 27-30.04.2020 г.

    ЧЕЗ Разпределение България продължава да съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите и след отмяна на извънредното положение. Компанията организира дейността си по начин, който позволява извършване на планирани дейности между 13:30 ч. и 18:00 ч. Планът на дружеството предвижда минимални смущения на услугата до пълното отпадане на противоепидемичните мерки и препоръчителните офиси от вкъщи, както и до приключване на учебната година за учениците.

ЧЕЗ Разпределение възстановява в пълен обем реализацията на нови  присъединявания, за да изпълни своите ангажименти към клиентите, които надлежно са преминали през процедурата по включване на обекти към мрежата. Поетапно компанията възстановява и реализацията на инвестиционната си програма за 2020 г., за да поддържа и развива мрежата по начин, който да гарантира сигурността и качеството на електрозахранването в Западна България и да навакса забавянето в резултат на въведените противоепидемични мерки и последиците от тях. Дружеството приоритизира дейностите си, така че да продължи да изпълнява всички свои лицензионни задължения и да осигури нормалното протичане на процесите в компанията. Нормативните изисквания за подмяна на електромери ще се изпълняват в предварително обявени интервали от време, като ще засягат електрозахранването на клиентите само в рамките на 15 минути. При извънредни ситуации, както и до момента, компанията ще реагира незабавно и ще извършва съответните неотложни ремонти.
При изпълнението на своите ангажименти за поддържане и развитие на мрежата, компанията ще свежда неудобствата за клиентите до възможния минимум.
Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост. За датите на матурите електрозахранването на учебните заведения ще бъде гарантирано.
* Обявеният в графика период за планирано прекъсване на електрозахранването с начало  и край съответно от 08:00 ч. или от 09:00 ч. до 16:00 ч., се отнася за прекъсване в рамките на до 15 минути, свързано с подмяна на електромери или подмяна на електромерни табла, в посочения времеви интервал.