начало » Новини


10.09.2015
Идеята за изграждане на кучешки приют отново е на дневен ред
Кметът на Враца Николай Иванов днес проведе работна среща с представители на неправителствената организация „Енимъл хелп”. Сдружението има договор с Община Враца, с който се ангажира да осигурява грижа ...


26.08.2015
ЦИК ще избира секретаря на ОИК във Враца
            Консултации за състава на Общинската избирателна комисия в община Враца се проведоха днес. Срещата бе водена от секретаря на Община Враца Иван Жеков. В консултациите взеха участие местни представители ...


25.08.2015
Община Враца подкрепи млад математик
         Дарение за участие в два математически семинара на млад математик от Враца направи ръководството на Общината. Сумата ще осигури участието на Йоан Найденов в Есенния математически семинар, организиран ...


24.08.2015
Община Враца ще ремонтира двата покрити басейна по проект
            Предварително споразумение за партньорство между Община Враца и Община Блаце бе сключено на 21 август в общинския център в Сърбия. Документът бе подписан от кмета на Враца инж. Николай Иванов ...


24.08.2015
Сметната палата даде добра оценка на Община Враца
дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото й. Това е заключението от извършения финансов одит от Сметната палата на годишния финансов отчет на Община Враца. „Целта на одита бе ...


24.08.2015
Девет сгради във Враца ще се санират безплатно
Във Враца са подписани девет договора за финансиране на цялостно саниране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – съобщи днес кметът инж. Николай Иванов. За блоковете ...


19.08.2015
Общински пазар „Ген. Леонов” вече е покрит с бели тенти
На 18 август Звено „Общински пазари” към Община Враца постави специално ушити бели памучни тенти под покривното пространство на кооперативния пазар „Генерал Леонов” във Враца. С това Общината изпълни ангажиментите ...


19.08.2015
Община Враца подписа предварително споразумение за партньорство за подготовка на проект за финансиране по програма
Днес  в Заседателната зала на Община Враца бе подписано предварително споразумение за партньорство за подготовката на проект с работно наименование „Геопарковете по Долен Дунав – възможност за опазване ...


17.08.2015
Община Враца подготвя проект по схема „Активни“ на ОП „Развитие на човешките ресурси- 2014-2020 г.”
Община Враца работи по подготовка на проектно предложение по схема «Активни», по ОПРЧР 2014-2020. Поканата за подаване на проектни предложения беше публикувана преди около месец. Процедурата е за активиране ...


17.08.2015
В Община Враца работи младежки медиатор по Национална програма „Активиране на неактивни лица”
В Община Враца работи младежки медиатор по Национална програма „Активиране на неактивни лица”. Младежкият медиатор ще изпълнява дейности свързани със идентифицирането и активирането на неактивни младежи ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541